என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் ஒரு மௌனஉலகம்

அவளால் நான் படும் அவஸ்தைகள்

சிறது அல்ல !!

மிகவும் பெரிது ,

அதை சொல

இந்த ஒரு

யுகம் போதாது ,

அனாலும் அது

ஒரு அதிசய உணார்வு ..


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s