என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் நினைவில்

அவள் வடிவில் ஒரு சிலை

உருவாக்க நினைத்தேன்

ஆனால் ! ! !

இப்போது அவள்

வடிவில் ஒரு

கலையே உருவாகி விட்டது

என் மனதில். ♥ .

Advertisements

One response

  1. durai

    Hi

    May 5, 2011 at 4:52 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s