என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் பிறந்த நல தான் இந்த உலகம் அழகானத !

 

அவள் பிறந்த நாளை

இந்த உலகம்

கொண்ட வேண்டும்

அதற்காக புது வருடத்தை

அவள் பிறந்த தேதியாக

மாற்ற வேண்டும்

அவள் பிறந்த நாள்

இனி புது வருடம்..

அன்புடன்

♣ கவியரசன்   ♣

Advertisements

One response

  1. raji

    dai super da………….

    June 12, 2011 at 2:51 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s