என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் மௌனத்தால்

.

.

அழ வைப்பது அவள் என்று தெரியும்

அடம் பிடிக்கறது

மனது அவளை தான்

காண வேண்டும்  என்று.

நான் அவளை காணாத

நாட்கள் எல்லாம் என் வாழ்க்கையின்

இருட்டறைகள்.

நான் அவளை காணாத

நாட்கள் எல்லாம் என் வாழ்க்கையின்

இருட்டறைகள்.


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s