என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

ரோஜா கூறிய விடை ..

அவளுக்காக நான் எடுத்து வந்த

ரோஜா கூறியது

நான் அழகா ??

அவள் அழகா ?

இந்த விடை தெரியாமல்

ஜோசித்து கொண்டு இருந்தேன்

அதற்கு ரோஜா கூறியது

அவள் என்னை விட அழகு என்றால்

அவள் தான் அழகு ,

என்று சொன்ன கர்வம் இல்லாத ரோஜா

அவளிடம சென்று

அழகுக்கு அழகு சேர்த்தது..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s