என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் நினைவால் !!

அவள் என்னை நேசிக வில்லை

என்று !!!
என தெரிந்தும்
என் கால்கள் அவள் போன
பாதையை நோக்கி சென்று
கொண்டே இருக்கிறது ….
கவியரசன் 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s