என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் அழகால் !!

காதலிக்க யாரும் காற்று

கொள்வதில்லை ,

அனால் !

காதலித்த பின் அதிகம்

கற்று கொள்கிறார்கள் .

இனி காதலிக்க கூடாது என !!

♥காதல்♥ ஒரு

இனிமையான இம்சை…

.

Advertisements

One response

  1. raji

    unaku imsai than

    June 12, 2011 at 3:03 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s