என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் கண்கள் ஒரு மினசாரம்


* இது கண்ககளா ??.

மின்சாரமா ???

* அவள் ஒரு பார்வையில்

இந்த உலகம்

அமைதி யாகி விடும்.

அவள் ஒரு தனி உலகம்..

அன்புடன்

♣ கவியரசன் ♣


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s