என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவள் செல்லும் பாதையில்


தினமும் காத்து இருக்கிறேன் ,

உன் விட்டு தெரு முனையில்,

ஒரு நாளாவது பார்ப்பையா !

உன் ஓர கண்கலளால் !!!

* தினமும் நீ தலை குனிந்து
செல்கிறாய்

என் என்று ,,

தெரியாமல் இருதேன் பின்பு தான்

தெரிந்தது

நீ தலை நிமிர்ந்தால் அந்த சூரியனும்

தன்னை தானே எரித்து விடும் ,

உன் அழகுக்கு அந்த சூரியனும் அடிமையே,,

அன்புடன் கவியரசன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s