என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

அவளது கண்கள் ஒரு மின்னல்

   

மின்னலை பார்த்தல்

கண்கள்  போய்விடும்,  ,
 
ஆனால் !  !
 
நான் மின்னலை  பார்கவில்லை,  ,
 
மின்னல்  போன்ற  அவள் 
 
கண்களை  பார்த்தேன்  
 
என்னையே  கொன்று  விட்டால் 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s