என் கவி முத்துகளை காண வரவேற்கிறேன்

நீ என்னுடன் இருந்தால்

 .

எதும்  என்னிடம் இல்லை ,

நீ வந்தாய்  

எது வேண்டும் இனி, 

எல்லாமே  நீதான் அன்பே 

நீ என்னுடன் இருந்தால்  


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s